Ανακοινώσεις

Αποστολή δελτίου πιστοποίησης λιανικών τιμών νωπών κρεάτων , νωπών πουλερικών , κατεψυγμένων κρεάτων, κατεψυγμένων πουλερικών, κατεψυγμένων ψαρών ,νωπών ψαριών,ελιών απο 1.9.2020 έως 15.9.2020 Π.Ε. Αργολίδας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ -ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ,ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ , ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ ,ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ 1.9.120 ΕΩΣ 15.9.20_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Π.Ε. Λακωνίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.931,23 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Π Ε Ε ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Π

Scroll to Top