Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ” ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_final_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ – 2017 final_neo ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ_neo ΣΑΥ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗ  ΦΑΥ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΕΨ7Λ1-Β8Ρ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ_ΑΡΕΟΠΟΛΗ 20190603_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥ αρεοπολησ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι, λόγω βλάβης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε πανελλαδικό επίπεδο,

Scroll to Top