Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Επικαιροποίηση – Διεύρυνση Μητρώου Συνεργατών

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., στo πλαίσιo έργων, μελετών, υπηρεσιών, προγραμμάτων που διαχειρίζεται προχωρά στην επικαιροποίηση-διεύρυνση του μητρώου συνεργατών. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο

Scroll to Top