Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί…. Νέο πρόγραμμα LEADER, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Μεσσηνία- Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου

Scroll to Top