Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση σε σύσκεψη

Σας καλούμε την 24η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 να προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (2ο κτίριο-ισόγειο) σε σύσκεψη, με θέμα ΄΄εκτίμηση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΠΕ για έργα διευθέτησης του ρέματος Ριζόμυλου (ρέμα Καρυάς) στην περιοχή Ριζόμυλου Μεσσηνίας» της εταιρείας ΤΕΜΕΣ Α.Ε., που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 2ης Ομάδας με α/α 15, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Ριζόμυλος», Δήμου Μεσσήνης,

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ριζόμυλος (ρέμα Καρυάς) της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’αριθμ. Φ26.9/1791/09-10-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΔΟΥΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα στη θέση «Πυργούλι» της Τ.Κ. Βυζικίου του Δήμου Γορτυνίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 2018

Φάκελος Ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 11,5 MW, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 1, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΑΔΕΡΕΣ» του Δήμου Τροιζηνίας, Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΔΕΡΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Νήσος Άγιος Πέτρος» Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα μεσογειακών ιχθύων στη θέση (Νήσος Άγ. Πέτρος)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων καθώς και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Νήσος Οβριός» Δήμου Κορινθίων,

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα μεσογειακών ιχθύων στη θέση (Νήσος Άγ. Οβριός) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας φαρμακευτικής καννάβεως (ΟΜΚΕφκ)», της εταιρείας ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 99, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ», της Δ.Κ. Εξαμιλίων, ΔΕ Κορινθίων, Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ – κάνναβη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμ. 3470/08-10-2018 (ΑΔΑ: 6Φ917Λ1-Δ5Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), ανανεώθηκε η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους του

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», ισχύος 43,7 MW (19 Χ 2,3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια – Αγριοκερασιά», της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς, της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης,

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Α.Σ.Π.Η.Ε. ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 71253/2011/28-9-2015 (Ορθή Επανάληψη 11-11-2015) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Δ/ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., που αφορά τη δραστηριότητα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), μετάλλων, πλαστικών και καλωδίων, ελέγχου και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, επεξεργασίας υπολειμάτων ΑΗΗΕ και θερμικής πυρολυτικής επεξεργασίας αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, με συνοδό δραστηριότητα την κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής χρήσης σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα», της εταιρείας: «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Παλαιό Χωριό», της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ανακύκλωση αποβλήτων κ.λ.π. της Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top