Δελτία Τιμών

Δελτία Τιμών

Π. Νίκας, “η εκπαίδευση και η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια, βασική και καίρια παράμετρος ανάπτυξης της Περιφέρειας”

“Βασική και καίρια παράμετρος ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι η εκπαίδευση και η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια” σημείωσε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας,

Scroll to Top