Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. MΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ          Με την αριθμ.Φπρατ/292496/14-09-2021 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας με θέμα: « Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ

Δ.Α.Ο.Κ.-ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ.Α.ΟΚ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας Αιτήσεων Χρηματοδότησης για «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19» ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για αποζημιώσεις λόγω Covid 19 στον τομέα της ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. Αργολίδας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για αποζημιώσεις λόγω Covid 19 στον τομέα της ΑΛΙΕΙΑΣ Με την Αριθμ. Πρωτ. 1836 – 08/09/2021

Προμήθεια 15.048 λίτρων λευκού φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για

Scroll to Top