Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει στους παραγωγούς της περιοχής μας τα παρακάτω:….

Δελτίο τύπου για διανομή ΤΕΒΑ Απριλίου στην Π.Ε. Αργολίδας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με επικεφαλής εταίρο –Δικαιούχο – την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Ενημερώνει τους Δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στον κ. ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΕΤΡΟ του Νέαρχου

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 87185/31-03-2021 (ΑΔΑ: 64497Λ1-ΓΟΞ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων),

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στην εταιρεία «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 87175/31-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ227Λ1-Η9Ζ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων),

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 84973/30-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κανονισμού της Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των δραστικών ουσιών carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole pymetrozine»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΑΟΚ

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας του κ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 69243/16-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του κορωνοϊού και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και προς το σκοπό αποτροπής συνωστισμού στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση

Scroll to Top