Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

Δελτίο τύπου. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Τμήμα Αλιείας ΠΕ Αργολίδας

Εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής

ΣΟΧ 3Α/2022 Ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-01-2023 έως και 23-01-2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ

Scroll to Top