Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

ΑΣΕΠ – Έκδοση Προκήρυξης 1Γ/2019

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης εδώ ΑΣΕΠ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ/2019 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ.

Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων Π.Ε. Αργολίδας και 1η Συνεδρίαση

Συγκότηση Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυαλκιζόμενων Πρόσκληση Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακισμένων Π.Ε. Αργολίδας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποφυλακιζόμενων Πρακτικά 1ης Συνάντησης Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων Π.Ε.

Scroll to Top