Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/13-01-2012 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

Διακήρυξη για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών [(μελάνια-Ταινίες- Δισκέτες-CD κ.λ.π. -τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων[fax] και TONER φωτοαντιγραφικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση των επιβατηγών οχημάτων και των οχημάτων βαρέως τύπου των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας & Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΥΛΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-2012

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για την ανάδειξη Προμηθευτού Υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας [Π.Ε. Αργολίδας-Κορινθίας-Λακωνίας- Μεσσηνίας] Πελοποννήσου και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στη χωρική της αρμοδιότητα

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης Δείτε όλο το κείμενο της Προκήρυξης

Προκήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σε ευρώ για την «Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση των επιβατηγών οχημάτων και των οχημάτων βαρέως τύπου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Δείτε την Περίληψη Κατεβάστε το κείμενο της Διακήρυξης

Scroll to Top