Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξαίρεση – Κιτριές

Φάκελος Εξαίρεσης των έργων επείγοντος χαρακτήρα για την αποκατάσταση κατολισθήσεων και υποσκαφών στην ακτογραμμή της παραλίας στην περιοχή “ΚΙΤΡΙΩΝ”, (θέση ΠΛΑΓΙΑ) Δήμου Δυτικής Μάνης, ΠΕ

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση :Αναβάθμιση υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV ΜΕΘΑΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΜΗΕ ΓΜ 150KV ΜΕΘΑΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος της Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση / Ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 145996/22-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», και λειτουργεί στο 71ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων, Ν. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top