Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 14/04/2020, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή : 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 08/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή : 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του άρθρου 175-177 του Ν. 3852/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη » Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 26/3/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9

Ορθή Επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 7/2/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 .π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 27/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

Scroll to Top