Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Πίστα αγώνων Speed & Passion

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη,   04  – 09 – 2018       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. οικ. 256/23-01-2006 Α.Ε.Π.Ο.  του Έργου: «Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης»

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Τρίπολη,  31 – 08 – 2018       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με τίτλο: «NAFPLIA PALACE»

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη,   21 – 8 – 2018       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο , στις 9 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Βουλευτικό».

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 9-7-2018

ΔΕΗ ΑΗΣ Β’ Ανακοίνωση

Κατεβάστε το αρχείο εδώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 20 – 6 – 2018 Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β),

ΔΕΗ ΑΗΣ Α’ Ανακοίνωση

Κατεβάστε το αρχείο εδώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 20 – 6 – 2018 Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β),

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ της ΔΕΗ που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση απότ ον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΕΗ ΑΗΣ Β – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top