Π.Ε. Λακωνίας

Κατακύρωση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 239834/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ947Λ1-Σ4Υ) επαναπροκήρυξης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   — ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/10/2023 — Μπορείτε να δείτε την απόφαση σε ορθή επανάληψη εδώ: 6ΠΦΛ7Λ1ΔΔ4ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Scroll to Top