ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την αριθμ. 1531/24.06.2019  αίτηση της «Χ.Β. ΚΑΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με τα παρακάτω στοιχεία :Δ/νση Δραστηριότητας: ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας,κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, αίτημα προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εμφιάλωσης υγραερίου, ισχύουσα για χρονικό διάστημα οκτώ (8 ετών)Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top