Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης υφιστάμενου Οινοποιείου

Έγκριση εγκατάστασης για επέκταση γηπέδου και κτιριακή επέκταση στο υφιστάμενο Οινοποιείο με τα παρακάτω στοιχεία:
α) Δραστηριότητα: Οινοποιείο.
β) Κωδικός δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 08 : 11.02.10
γ) Θέση: Νομός Αρκαδίας, Δήμος Τρίπολης, Δ.Ε.Τεγέας, Τ.Κ.Ριζών (εκτός ορίων οικισμού) – θέση «Κοκκινόμυλος».
δ) Φορέας: «ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.»
ε) Α.Φ.Μ.: 082589287, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης
στ) Περιβαλλοντική κατάταξη: Β’ (Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 – Πίνακας 1 ομάδα 9η, α/α:36).

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

ΨΞΞΠ7Λ1-ΥΚΘ-ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top