Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Οινοποιείου

Έγκριση εγκατάστασης Οινοποιείου με τα παρακάτω στοιχεία:
α) Δραστηριότητα: Οινοποιείο.
β) Κωδικός δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 08 : 11.02.10
γ) Θέση: Νομός Αρκαδίας, Δήμος Τρίπολης, Δ.Ε. Κορυθίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου (εκτός ορίων οικισμού) –
θέση «Καλντερίμι».
δ) Φορέας: «ALTITUDE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ε) Α.Φ.Μ.: 801559970, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης
στ) Περιβαλλοντική κατάταξη: Β’ (Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 – Πίνακας 1 ομάδα 9η, α/α:36).

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

9ΡΝΣ7Λ1-ΑΕΚ-ALTITUDE ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top