Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας

Οι ενδιαφερόμενοι (πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία) πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top