Δ.Α.Ο.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ- ΣΟΧ5/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 60
/ημερομίσθια συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου στις ελαιοκομικές περιοχές της –
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την κάλυψη παροδικών
αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό
ατόμων και ειδικότητα :
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top