ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/03/2022 ΕΩΣ 31/03/2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ:

6ΡΖΧ7Λ1-9ΓΝ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top