ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/03/2023 ΕΩΣ 31/03 /2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ:

Ψ9ΜΠ7Λ1-8ΩΖ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top