ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/06/2022 ΕΩΣ 30/06/2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ:

6ΟΘ27Λ1-ΩΓΗ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top