ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/7/2021 ΕΩΣ 31/7/2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ:

ΩΔΠ87Λ1-Ω1Χ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top