ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ16/05/2022 ΕΩΣ 31/05/2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ:

971Γ7Λ1-ΨΙΗ-ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Β΄ΔΕΚΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΊΟΥ 2022

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top