Δελτίο τύπου. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Τμήμα Αλιείας ΠΕ Αργολίδας

Εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζονται ως εξής:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 06/02/2023 & ώρα 09:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/03/2023 & ώρα 14.00

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (νομικά και φυσικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Δράση 2 Μέτρο 3.4.3 με ΑΔΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top