ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

Η Επιτροπή «Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Ιχθυοτρόφων Υδάτων»
που ορίστηκε με την ΑΠ: 332857/14-10-21 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Αργολίδας, που συνεδρίασε στα πλαίσια της διενέργειας Δημοπρασίας για την
«Εκμίσθωση-εκμετάλλευσης του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου της λιμνοθάλασσας
Βιβαρίου».
Διαπιστώνει
Ότι ήδη δυνάμει της από 29/10/2021 προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Γ΄
Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, έχει διαταχθεί η αναστολή
εκτελέσεως των :1.με αρ. 1291/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2.της υπ’αριθμ. Πρωτ. 311104/29-9-2021 διακήρυξης
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αργολίδας, 3. της
υπ’αριθμ. Πρωτ.:120442/20-7-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Δ/κησης Πελ/σου και 4. της με αριθμ. Πρωτ.131729/11-5-2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Πελ/σου. Η παραπάνω διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της
απόφασης του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής.

Δείτε το Δελτίο…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top