Διαχείριση της προμήθειας γραφικής ύλης, υλικών καθαριότητας και τόνερ για τους εκτυπωτές, και των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Tον τρόπο που θα γίνεται η διαχείριση της προμήθειας γραφικής ύλης, υλικών καθαριότητας και τόνερ (για τους εκτυπωτές) και των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθορίζει ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με σχετική απόφασή του.

Στη συγκεκριμένη απόφαση, ειδικότερα, ο περιφερειάρχης σημειώνει:

“Ορίζουμε τον προϊστάμενο του Τµήµατος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Εδρας της Περιφέρειας καθώς και τους τμηματάρχες Προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως υπεύθυνους για την προμήθεια και τη διαχείριση της γραφικής ύλης, των υλικών καθαριότητας και των τόνερ για τους εκτυπωτές και των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Τµηµάτων Προμηθειών, θα πραγματοποιείται ο ετήσιος διαγωνισμός των ανωτέρω προμηθειών, θα τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο παραλαβής και κατανομής των υλικών στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων και θα αποδίδεται απολογισμός µε τη λήξη της κάθε σύμβασης στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, όπου θα αναφέρονται τα είδη που παραλήφθηκαν και η κατανομή τους στις εκάστοτε υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι µε μέριμνα των προϊσταμένων των Τµηµάτων Προμηθειών, οι ανωτέρω προμήθειες θα γίνονται πάντα µε διαγωνιστικές διαδικασίες του Νόμου 4412/2016, ανάλογα µε το είδος της σύμβασης και το ύψος του ποσού καθώς και ότι οι προκηρύξεις θα έχουν όμοιο περιεχόµενο σε ὀλες τις Περιφερειακές Ενότητες”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top