ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ) ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τονερ & μελανιών) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 30192110-5

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top