Διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας, στην Σπάρτη, στο πλαίσιο του έργου Green Building, διενεργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 235.000 ευρώ και ηλεκτρονικές προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ώς τις 4 Απριλίου (23.59.59) στην ηλεκτρονική πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας στην Σπάρτη είναι το δεύτερο σχετικό κτήριο που αναβαθμίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από αυτό της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top