Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή “Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο”

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή :
Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο. Ενδυνάμωση του υφιστάμενου Δικτύου κοινωνικών δομών & υπηρεσιών για την αναγνώριση των τοπικών αναγκών & τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων. Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» MIS 5008013
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Εκτιμώμενη Αξία 153.016,00 € χωρίς ΦΠΑ

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ_Υ4_ 2022 με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top