Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.270.161,29 €.

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ_ΑΔΑ ΨΖ437Λ1-ΜΝ7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC009970465

Οικονομική_προσφορά_186629_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

Προϋπολογισμός_signed

ΣΑΥ_ΕΕΛ Άργους_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΦΑΥ_ΕΕΛ Άργους_signed

espd-request-v2_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top