Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Εκτιμώμενης αξίας 318.548,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

1. Διακήρυξη_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ_22PROC010961006

2_ E_Σ_Υ__ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ_signed=

3_ Προυπολογισμός έργου_Ατσίγγανος_signed

4_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ_signed

5_ Τεχνική Περιγραφή_Ατσίγγανος_signed

6_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ_signed

7_ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

8_ ΣΑΥ_Ατσίγγανος_signed

9_ ΦΑΥ__Ατσίγγανος_signed

espd-request-v2_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___190747_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΑΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top