Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 2021-2022 της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διακήρυξη

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 2021-2022 της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ:

Διακήρυξη ΤΕΒΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 156044_τελ. με ΑΔΑΜ_signed

 

— Ενημέρωση 21-03-2022–

 

Μπορείτε να δείτε την παροχή διευκρινίσεων σε απάντηση υποβληθέντων ερωτημάτων εδώ:

Παροχή Διευκρινίσεων Διακήρυξης ΤΕΒΑ _2022_156044 (ΑΑ)_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top