ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Πινακίδες VMS με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top