Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών κάστρου Μονεμβασιάς”

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 2.016.129,03 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά έντυπα εδώ:

21PROC008507366_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ_21PROC008508434

Ε.Σ.Υ._ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ SIGNED

Οικονομική_προσφορά_180335 signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ signed

ΣΑΥ_Βράχια Μονεμβασιάς signed

ΤΕΥΔ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ signed

ΤΕΥΔ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ signed

ΦΑΥ_Βράχια Μονεμβασιάς signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top