Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Προϋπολογισμού 406.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής Συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
και συμπληρωματικού
(CPV) : 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Μηχανισμός Αγοράς Εργασίας με ΑΔΑ_signed

Διακήρυξη_ΜηχανισμόςΑγοράςΕργασίας_ΠΕΛ με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top