Διακήρυξη δημοπρασίας έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Τ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Τ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Πενήντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ ( Αρ. : 55.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

 

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -55000-ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΕΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ada

6 διακηρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ adam

ΤΕΥΔ_v20

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top