Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο “Άμεση αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πρανή του ποταμού Λάδωνα Δήμου Γορτυνίας”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανοικτή διαδικασία επιλογή (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑΔΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -70000-ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΛΑΔΩΝΑ ada

διακηρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΤΕΥΔ_v20

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top