Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΟΓΓΟΣ -ΑΡΑΧΩΒΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΟΓΓΟΣ -ΑΡΑΧΩΒΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατό χιλιάδων Ευρώ ( 100.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 202073 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 26-07-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31-07-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 -ΒΛΟΓΓΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ ΑΔΑΜ

Διακήρυξη_ERGA_XAMILOTERI_KATW_TWN_ORIWN_ αδαμ

ΕΕΕΣ pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top