Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΦΕΙΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΦΕΙΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΟΥ »

Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατό Είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( 120.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 120 – ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΕΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΟΥ ADA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΡΑΨΩΜΑΤΗ(1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ADAM

ΤΕΥΔ_v20

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top