Διακήρυξη Δημοσίου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Οι φάκελοι συμμετοχής θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας έως και την 20/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Η προφορική πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. μετά από έλεγχο των σχετικών φακέλων συμμετοχής.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ TΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡ.7.2.4

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top