Η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Λακωνίας διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πενταετή (5) μίσθωση το αποκλειστικό δικαίωμα εγκατάστασης θυννείου (σταθερού ημιμόνιμου συλληπτικού εργαλείου) με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση του, στη θαλάσσια περιοχή «Κάβος Αρχαγγέλου» του Δ.Δ. Δαιμονιάς Δ. Μονεμβάσιας . Η μίσθωση γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία.

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ