ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» αλλά και

για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

Δείτε αναλυτικά εδώ:

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top