Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου/ων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου/ων για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

267810_20230801_3η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΘΒΟ7Λ1-Σ6Ρ
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6ΜΨΑ46ΜΤΛΗ-Σ2Θ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top