Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: « Ι) ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΖΩΩΝ, ΙΙ) ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΙΙΙ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top