Μπορείτε να δείτε την διαπιστωτική πράξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ψ13Δ7Λ1-Υ1Ο