ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/2011) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ Υ.Α. ΟΙΚ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/2012)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/2011) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ Υ.Α. ΟΙΚ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/2012)

ΨΑΞ27Λ1-ΓΞΣ Διαπιστωτική πράξη μονάδας εμποτισμού και πριστηρίου ξυλείας Κ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top