ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κατακύρωσης Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 265502/01-08-2023 (ΑΔΑ:6ΑΧ07Λ1-ΟΚΡ) προκήρυξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, για τη χορήγηση τριάντα οκτώ (38) νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και δέκα (10) θέσεων
δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές, σε Λαϊκές Αγορές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top