ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Κατακύρωσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 265502/01-08-2023 (ΑΔΑ:6ΑΧ07Λ1-ΟΚΡ)
προκήρυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χορήγηση τριάντα οκτώ (38) νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις
δραστηριοποίησης και δέκα (10) θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές, σε Λαϊκές Αγορές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής
Μάνης της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top