Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Αριθμός Εγκυκλίου: 42
ΘΕΜΑ : Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών
της 2ας Ιουνίου 2019
Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους
δήμους όπου κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, όπως
προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 137 παρ.1, 139, 31 παρ.1, και 33 παρ.1 του
Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄ 87).
Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου,

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top