Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Αριθμός Εγκυκλίου: 42
ΘΕΜΑ : Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών
της 2ας Ιουνίου 2019
Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους
δήμους όπου κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, όπως
προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 137 παρ.1, 139, 31 παρ.1, και 33 παρ.1 του
Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄ 87).
Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου,

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top