Δήλωση κυψελών έτους 2019 Π.Ε. Αργολίδας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αργολίδας ενημερώνει τους Μελισσοκόμους ότι:

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 και του άρθρου 11 του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2015/1368, τα κράτη που υποβάλλουν μελισσοκομικά προγράμματα οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου.
Κατόπιν τούτου, όλοι οι μελισσοκόμοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση – δήλωση των κατεχόμενων κυψελών έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
Σε περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019, δεν απαιτείται η υποβολή – αίτηση δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών.

δελτίο τύπου

υπόδειγμα

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top