Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων – Π.Ε. Αργολίδας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή του με αριθ.2989/288051/29-09-2022 εγγράφου του Υπ.Α.Α.&Τ. και των άρθρων 14 και 15 της με αριθ.2454/235853/20-9-2019(ΦΕΚ 3645Β/2019) Υ.Α., ενημερώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Η υποβολή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.&Τ., www.minagric.gr.
Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής είναι η 15η Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top